השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  פטורים משירות חובה

  פטור משירות צבאי הוא פטור השמור לבנות העונות על קריטריון שמירת הדת עוד מקום המדינה. בשנים האחרונות חלה עליה דרסטית בשכיחותה של תופעה אשר במסגרתה מזומנות בנות המצהירות על היותן דתיות לבחינה אישית בה הן "נחקרות" למעשה על מידת השליטה שלהלן בדת. המטרה היא לברר האם הצהרת אותן מלש"ביות על דתיותן היא לשם התחמקות משירות צבאי ותו לא או שמא מדובר בהצהרת אמת.

  ההליך לקבלת פטור משירות צבאי על רקע דתי

  ההליך המקנה לבנות דתיות או שומרות מסורת פטור משירות צבאי, מדובר בהליך פשוט במסגרתו נדרשת המלש"בית להצהיר מהרגע שמלאו לה 16.5 שנים ועד ל-90 ימים בטרם נקבע מועד גיוסה, להגיש תצהיר כתוב במוגש לבית הדין הרבני.

  התצהיר הוא למעשה מידע אודות דפוסי חייה של המלש"בית עפ"י 3 קריטריונים שונים:

  1. המלש"בית לא מתניידת בשבת.
  2. המלש"בית אינה מתאימה לשירות צבאי בשל עניינים דתיים.
  3. המלש"בית שומרת כשרות בביתה הפרטי והן בפרהסיה.

  הקריטריון השני נתון לפרשנות כאשר הכוונה בו היא שלאור השקפתה הדתית אשר נוגעת לענייני צניעות או עניינים אחרים, קיים קושי משמעותי בפניה לשרת בצבא ולכן היא מבקשת שיפטרו אותה משירות ביטחון.

  פטור נפשי

  פטור נפשי הוא למעשה פטור עקב קשיים אישיותיים והסתגלותיים או רפואיים. הפטור ניתן ע"י גורמים שונים בצבא, ביניהם אלו העוסקים בבריאות הנפש, קציני בריאות הנפש והפסיכיאטר הצבאי. ישנם מקרים בהם פטור נפשי מתקבל מהקב"ן עצמו ישירות, זאת בתנאי שמדובר בקב"ן בדרגה בכירה (קב"ן בכיר). פטור נפשי נחלק לשניים: קשיי הסתגלות (פרופיל 60) כלומר הפרופיל ניתן כאשר קיימת סבירות שהמועמד לא יצליח להשתלב במסגרת צבאית. פרופיל 21 הוא הפרופיל השכיח ביותר והוא על בסיס גופני ונפשי.

  פטור עקב אי התאמה לצה"ל

  מלש”בים רבים לא מתאימים למסגרת הצבאית מכל מיני סיבות, הם יקבלו פטור מהצבא בנסיבות שונות לדוגמא: נתונים אישיים נמוכים, קושי הסתגלות במסגרות, נשירה ממסגרת חינוכית בגיל צעיר, תיקים פליליים או הסתבכות עם החוק.  מלש"ב שיש לו תיקים פליליים רבים יכול לקבל פטור משירות צבאי עקב רישומים פליליים רבים.

  ועדת התאמה לשירות –  בכלא צבאי וביחידות השונות קיימות ועדות התאמה הבוחנות את התאמת החייל לשירות. ועדת התאמה לא בודקת את יכולתיו הרפואיות/נפשיות אלא את יכולת התאמתו של החייל לצבא. בוועדה זו בודקים נסיבות אישיות, נסיבות משפחתיות, תב"ן וכו'. במידה והנתונים הקיימים בידי הועדה מצביעים על אי התאמת החייל לשירות צבאי תמליץ הוועדה על פטור מהצבא. פטור זה נחלק לשניים: אי התאמה והתנהגות רעה וחמורה. עילת פטור הקובעת התנהגות רעה וחמורה עלולה לגרום לשלילת חלק מהזכויות של החייל.

  וועדה רפואית בצבא

  קביעת הוועדה הרפואית את הפרופיל הרפואי של החייל עלול להשפיע על שירותו בצה"ל בין אם מדובר בעצם השירות עצמו ובין אם מדובר בסוג התפקיד בשירות הצבאי. קיימת אפשרות לערער על קביעת הפרופיל לוועדה רפואית גבוהה יותר או לבקש כי הוועדה הראשונה תעיין עיון חוזר בחומרים הקיימים בפניה או נוספו בשלב זה. בכל פנייה לוועדה הרפואית יש לצרף חוות דעת באשר לבעיה רפואית שאינה מגבילה או אכן מגבילה את המלש"ב מלשרת בצה"ל, ובמנעד התפקידים המסוים שהפרופיל מאפשר לו. בהמשך, במידה שהגורמים הנוגעים בדבר סבורים כי צריך לשנות את הפרופיל שנקבע, יזומן המועמד לוועדה רפואית בה יוחלט על פרופיל חדש.

  כל חייל המגיע לוועדה רפואית רשאי לדרוש ייצוג מצד עורך דין צבאי!

  השאירו פרטים

  ונחזור אליכם בהקדם
   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן