השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  עונשים

  1. מאסר מאחורי סורג ובריח – תקופת מאסר בהתאם למוגדר בחוק, לכל עבירה קיימת תקופת מאסר מקסימלית, לעיתים אף מינימלית, כמוגדר בחוק.
  2. עבודות שירות – במקרים רבים הענישה היא בדמות עבודות שירות, כלומר אין מדובר בזיכוי או שמא איון עונש, אלא עבודות שירות הינן חלופת מאסר כאשר מדובר בעונש של עד כ-9 חודשי מאסר בפועל והנאשם נמצא מתאים בהתאם לחוות דעת ממונה עבודות שירות כמתאים לרצות את עונשו בעבודות שירות.
  3. מאסר על תנאי – מדובר במאסר מותנה בביצוע עבירה נוספת מאותו הסוג למשך התקופה שנקבעה ע"י ביהמ"ש, משך התקופה יהיה לפחות כ- 6 חודשים, אם יבצע הנאשם עבירה נוספת במשך אותה התקופה הקבועה הוא צפוי לקבל מאסר בנוסף להפעלת מאסרו על תנאי. באם הנאשם יבצע עבירה נוספת מאותו הסוג רשאי ביהמ"ש להאריך את תקופת המאסר על תנאי בתקופה נוספת אולם הארכה זו תהיה אחרונה למעט החלטה אחרת של בימ"ש בנסיבות המצדיקות זאת.
  4. קנס כספי ופיצוי – ביהמ"ש רשאי להטיל קנס ו/או פיצוי למתלונן (נפגע העבירה), סכום הפיצוי יכול להיות קבוע בחוק או בהתאם לשיקול דעת ביהמ"ש עד לסכום של כ-29,200 ₪ לנפגע עבירה ולקופת מדינת ישראל.
  5. של"צ (שירות לתועלת הציבור) – השירות מאפשר חלופת ענישה חינוכית ושיקומית, המאפשרת לאדם העובר על החוק לבטא חרטה לפצות את החברה.

  מה ההבדל בין עבודות שירות לבין שירות לתועלת הציבור?

  שירות לתועלת הציבור (של”צ), מתבצע על חשבון זמנו הפרטי של האדם ללא פגיעה בעבודתו. של"צ יוטל רק לאחר קבלת תסקיר של שירות המבחן הקובע כי הנאשם כשיר לבצע של"צ, המטרה היא לא רק הרתעתית, אלא בעיקר שיקומית והעונש מוטל במקרים שבהם האדם הוא ללא עבר פלילי שביצע עבירות קלות יחסית ובהתאם לנסיבותיו האישיות. לא ניתן להטיל עונש נוסף על אותה עבירה או להחמיר אותה.

  הטלת של"צ:

  • עם הרשעה – בית משפט הרשיע את הנאשם בעבירה פלילית, אך לא הטיל עליו עונש מאסר בפועל.
  • ללא הרשעה – יוטל על נאשם שלא הורשע, קרי נאשם שנקבעה בעניינו אי הרשעה תחת צו מבחן. צו זה מוטל אם בית המשפט השתכנע שאכן הנאשם יבצע עבודות אלה, הסכים לבצען ואם קיימת תוכנית מפורטת שתאפשר לנאשם לבצע את השל”צ.

  הפרת של"צ

  אי ציות להוראות בימ"ש בחלקן או במלואן יגרור הפעלת סמכות של בית המשפט לבטל את צו השירות לתועלת הציבור. במקרה זה הוא יכול לגזור עליו עונש אחר על העבירה המקורית שבגינה קיבל של”צ, כגון קנס כספי או מאסר על תנאי. אם השל”צ ניתן במקביל להרשעה, בית המשפט רשאי אף להחמיר בעונש שיוטל על הנאשם.

  השאירו פרטים

  ונחזור אליכם בהקדם
   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן