השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  סגירת תיק בהסדר מותנה

  סגירת תיק בהסדר מותנה היא עילה שבעטיה ניתן לסגור תיק חקירה בתנאים מסוימים הקבועים בחוק. מטרת ההליך היא לאפשר לאזרח שביצע עבירה פלילית קלה יחסית דרך חלופית להעמדה לדין פלילי, אשר מסתיים ללא הרשעה פלילית. דבר נוסף הוא לאפשר למערכת האכיפה כלי יעיל לטיפול מהיר בעבירות קלות, באופן המוריד את העומס על התביעה ובתי המשפט.

  תנאי הסף להתאמת חשוד להליך הסדר מותנה:

  1. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר.
  2. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים בעניינו במשטרה או באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.
  3. לא נערך הסדר מותנה עם החשוד בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נשוא ההסדר.
  4. העונש המתאים לחשוד, לדעת התובע, אינו כולל מאסר בפועל, גם לא מאסר שירוצה בעבודות שירות.
  5. קיומן של ראיות מספיקות לאישום בעבירה נשוא ההסדר.

  התנאים שניתן לכלול במסגרת הסדר בנחתם בין החשוד לבין התביעה

  1. תשלום קנס לאוצר המדינה, עד לסכום של 29,200 ₪.
  2. פיצוי לכל נפגע עבירה, עד לסכום של 29,200 ₪.
  3. התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
  4. עמידה בתנאי תוכנית טיפול, תיקון ושיקום, לרבות ביצוע שירות לציבור (של"צ), שיקבע קצין מבחן, והמצאות בפיקוח קצין מבחן.
  5. פסילת רישיון נהיגה.
  6. הפקדת כלי ירייה.
  7. התחייבות להימנע מכניסה למקום או שלא להיות בקשר עם אדם.
  8. מכתב התנצלות לנפגע העבירה.
  9. הסכמה לחלט או להשמיד חפץ הקשור לעבירה ואסור בהחזקה לפי כל דין.
  10. השבת חפץ בעין לנפגע העבירה או תיקון חפץ שניזוק בעבירה.

  חשוד יכול לסרב להסדר או לתנאי מתנאיו, ובמקרים כאלה יוגש כנגדו כתב אישום לבית המשפט.

  לחילופין לאחר שגובש ונחתם הסדר עם החשוד, אולם החשוד לא מילא אחר כל תנאי ההסדר או מקצתם, כפי שנקבע בהסדר, יועבר התיק להמשך ניהול במסגרת ההליך הפלילי הרגיל בבית המשפט.

  השאירו פרטים

  ונחזור אליכם בהקדם
   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן