השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעשה סדום

  מעשה סדום בהגדרתו הוא "החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם".

  נסיבות שונות של מעשה סדום יקנו עונש מקסימלי שונה לדוגמא:

  המעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים העונש המקסימלי הא 5 שנות מאסר לפי סעיף 347(א) רישא.

  באדם שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה העונש המקסימלי הוא 4 שנות מאסר לפי ס' 347(א) סיפא.

  כאשר מעשה הסדום בוצע כאשר נפגע העבירה הוא קטין או קטינה שטרם מלאו להם 14 שנים, אף בהסכמתם העונש המקסימלי הוא 16 שנות מאסר לפי ס' 347(ב) + ס' 345(א)(4).

  כאשר מדובר במעשה סדום שהתבצע בקטינים שטרם מלאו להם 16 שנים שלא בהסכמתם החופשית, או בהסכמה חופשית שהושגה במרמה, באיום בנשק חם או קר, תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית, תוך התעללות לפני המעשה בזמן ביצועו או לאחריו, בנוכחות אחר או אחים שחברו יחד לביצוע מעשה סדום בידי אחד או אחדים מהם העונש המקסימלי הוא 20 שנות מאסר.

  השאירו פרטים

  ונחזור אליכם בהקדם
   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן